Lola
Miguel

Creativity:

To teach Love using form.

Attraction:

To reflect my light.

Love:

Conscience of unity.

Courage:

Letting go of fear.

Self dicipline:

An act of faith.

Responsibility:

To choose what I need.

Communication:

Bringing the darkness to light.

Generosity:

To give and receive.

Gratitude:

Remembering I already have everything.

Humility:

I don´t have a clue.

Surrender:

It can't be any other way.

Silence:

The way back home.

Creativity:

To teach Love using form.

Attraction:

To reflect my light.

Love:

Conscience of unity.

Courage:

Letting go of fear.

Self dicipline:

An act of faith.

Responsibility:

To choose what I need.

Communication:

Bringing the darkness to light.

Generosity:

To give and receive.

Gratitude:

Remembering I already have everything.

Creatividad:

Enseñar amor utilizando formas.

Atracción:

Reflejar mi luz.

Amor:

Consciencia de unidad.

Valor:

Soltar el miedo.

Autodisciplina:

Un acto de fe.

Responsabilidad:

Elegir lo que necesito.

Comunicación:

Traer la oscuridad a la luz.

Generosidad:

Dar y recibir.

Agradecimiento:

Recordar que ya tengo todo.

Humildad:

No tengo ni idea.

Rendición:

No puede ser de otra manera.

Silencio:

El camino de regreso a casa.

Creatividad:

Enseñar amor utilizando formas.

Atracción:

Reflejar mi luz.

Amor:

Consciencia de unidad.

Valor:

Soltar el miedo.

Autodisciplinas:

Un acto de fe.

Responsabilidad:

Elegir lo que necesito.

Comunicación:

Traer la oscuridad a la luz.

Generosidad:

Dar y recibir.

Agradecimiento:

Recordar que ya tengo todo.

Kreativitet:

Kärlek uttryckt i form.

Attraktion:

Spegelbild av mitt ljus.

Kärlek:

Medvetenhet om enheten.

Mod:

Att släppa rädslan.

Självdisciplin:

En handling i tro.

Ansvar:

Att välja det jag behöver.

Kommunikation:

Att bringa ljus till mörkret.

Generositet:

Att ge och ta emot.

Tacksamhet:

Kommer ihåg att jag har allt.

Ödmjukhet:

Har inte en aning.

Kapitulation:

Det kan inte vara på något annat sätt.

Tystnad:

Vägen hem.

Kreativitet:

Kärlek uttryckt i form.

Attraktion:

Spegelbild av mitt ljus.

Kärlek:

Medvetenhet om enheten.

Mod:

Att släppa rädslan.

Självdisciplin:

En handling i tro.

Ansvar:

Att välja det jag behöver.

Kommunikation:

Att bringa ljus till mörkret.

Generositet:

Att ge och ta emot.

Tacksamhet:

Kommer ihåg att jag har allt.